I debatten om
Tintin-böckernas vara eller inte vara framställs det som att boken ”Tintin i
Kongo” skulle vara en bok bland andra i serien. Det är den inte! Den är i
själva ett rent rasistiskt beställningsverk av den katolska tidningen Le Petit
Vintièmes redaktör abbot Wallez för att försköna den belgiska kolonialismen i
Belgiska Kongo som hade fått ett välförtjänt dåligt rykte. Och detta är ju
något Hergé själv erkänt.

Bakgrunden till detta lades i
slutet av 1800-talet då den belgiske kungen Leopold II startade en privat
kolonisering av landet för att komma åt dess naturresurser, främst gummi. Genom
sin egen armé startade han en hänsynslös exploatering av landet där det
uppskattas att landets befolkning halverades under hans styre och mellan 8 och
30 miljoner miste livet och många fler lemlästades i grymma bestraffningar.
Kvinnor och barn användes som gisslan för att tvinga ut männen för att utvinna
gummi.

I början av 1900-talet
började sanningen om Leopolds härjningar att komma fram och den belgiska staten
tog över kolonin Kongo. På 1930-talet hade dåvarande kung Albert gjort ett
besök i Kongo och sett att kolonin var väldigt illa skött. Och det var detta
faktum som man skulle skyla över med Tintin i Kongo. Och Hergé som ung
serieskapare gick med på detta: ” Det var 1930. Det jag visste då om dessa länder var
bara det som folk sa på den tiden: ‘Afrikaner var stora väldiga barn … Tack
Gode Gud för dem att vi var där!’ Etc. Och jag beskrev dessa afrikaner enligt
sådana kriterier, i det rent patriarkaliska sinnelag som då existerade i
Belgien”.

Är
detta
något som vi verkligen ska sätta i händerna på barn som inte har kunskap
nog att se igenom de fördomsfulla skildringarna av svarta afrikaner!? Nej, det
tycker jag verkligen inte. Förpassa boken till ett referensbibliotek för de som
vill studera den, men ta bort den från barnbiblioteket. Annars måste man ställa
sig frågan… skulle vi köpa in barnböcker som hyllar Hitler eller Pol Pot?

Och
det
är Tintin i Kongo som saken handlar om. De övriga Tintin-böckerna med sina
både bra och dåliga sidor ska absolut finnas på biblioteken. Om nu verkligen
barn vill läsa dom idag…

Vi
ska inte
heller glömma att Tintin i Kongo inte fanns med bland de böcker som
jag läste som ung utan den har getts ut betydligt senare. Man kan ju misstänka
att det hänger samman med att främlingsfientliga krafter är på frammarsch ända
in i riksdagen och att den fördomsfulla bilden av afrikaner tjänar deras
syften. Och att det är därför deras anhängare skriker högt på tidningarnas
kommentarsfält!